Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Πεμ. 21 Σεπτ. 2017
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25/9/2017

    Την   Δευτέρα  25- 9 -2017  και ώρα   19:00 μ.μ.  καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

   1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμαρίου έτους 2018.

   2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  220.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για : «Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

   3. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 46.800,00 € για την εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες εργασίες στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο(Ε.Ο.Δ.) Κρήτης 1ο Υποέργο: Ολοκλήρωση παρεμβάσεων Δημοτικής  Οδοποιίας Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου

   4. Έγκριση προμήθειας καυσίμων 2018.

   5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων έτους 2018.

   6. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρίου στο  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ».

   7.  Αναπροσαρμογή τιμών ζώνης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων εντός των ορίων των οικισμών του Δήμου Αμαρίου.

   8. Αναμόρφωση προϋπ/σμού.

   9. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την λειτουργία κέντρου εκπομπής  επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής  με την  κωδική ονομασία: ΑΜΑΡΙ 3006104.

10.  Ορισμός μελών στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης.

11.  Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.

12. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας

13. Ορισμός μελών στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης.

14. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.

15. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.                                                                               

16. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017.

17. Τροποποίηση της 209/15 απόφασης του Δ.Σ.(αφορά την συγκρότηση Α/μιας σχολικής επιτροπής ).

18. Τροποποίηση της 261/15απόφασης του Δ.Σ.(αφορά την συγκρότηση Β/μιας σχολικής επιτροπής ).

19. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης.

20.Ένταξη του Δήμου Αμαρίου στο Δίκτυο Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.                                                                                   

21. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου  επί αιτήματος  δωρεάν παραχώρησης χρήσης 15 ακινήτων του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης.

διαβάστε περισσότερα...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΠ

     Ο Δήμος Αμαρίου, στα πλαίσια  εφαρμογής του Ν. 2130/93  άρθ.24 «Περί επιβολής τέλους ακίνητης περιουσίας» υποχρεούται να προβεί στη βεβαίωση αυτή, έπειτα από συλλογή στοιχείων ακινήτων των Δημοτών που εμπεριέχονται στο Ε9.

    Το τέλος αυτό αφορά όλα τα ακίνητα (κτίσματα & οικόπεδα) εντός και εκτός οικισμού, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας, για το διάστημα 2012-2017.

       Ο Δήμος Αμαρίου καλεί όλους τους δημότες να προσέλθουν έως 30-09-2017  προκειμένου να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία που προβλέπει ο νόμος, ώστε να επωφεληθούν  από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4483/2017, που προβλέπει την απαλλαγή των προσαυξήσεων οι οποίες ανέρχονται σε 200% επί του αρχικού ποσού, ανά έτος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Ε9
  2. Αίτηση (κατατίθενται στα γραφεία του Δήμου)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαρέγκλιτη προϋπόθεση (για την απαλλαγή των                 

                  προσαυξήσεων) είναι η κατάθεση των                                

                  δικαιολογητικών έως 30-09-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε  στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου.

 Τηλέφωνο: 2833340209

Ώρες επικοινωνίας: 08:30 – 14:00

διαβάστε περισσότερα...

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες